پلاگین ها

افزونه های قابل دانلود در فری پی

در صورتی که افزونه مورد نیاز شما در فری پی موجود نیست می توانید پس از ثبت نام درخواست ساخت افزونه موردنظر را ارسال کنید تا در کمترین زمان ممکن در دسترس شما قرار بگیرد...

کد نمونه

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (94236 دانلود)

مدیریت میزبانی وب WHMCS

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (15982 دانلود)

WooCommerce برای وردپرس

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (158 دانلود)

فروش محصولات مجازی Freer

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (788 دانلود)

Easy Digital Downloads برای وردپرس

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (921 دانلود)

Restrict Content Pro برای وردپرس

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (921 دانلود)

آسان پرداخت

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (788 دانلود)

پرستاشاپ

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (921 دانلود)

افزونه پرداخت ViProg

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (921 دانلود)

Gravity Forms برای وردپرس

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (788 دانلود)

افزونه پرداخت Vipersian

تیم طراحی و توسعه فری پی

در این ماژول کاربران عضو سایت می توانند با پرداخت هزینه و انتخاب پلان هایی که شما از طریق مدیریت اضافه می نمایید همچنین دارای امکانات ویژه ای برای سایت ها می باشد...

دانلود افزونه (921 دانلود)